در راستای پیشبرد اهداف عالی منطقه از جمله رونق تولید و اشتغالزایی جلسه‌ای در اداره کل شیلات استان اردبیل با حضور دکتر رضا اقتداری مدیر منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل(نمین) و آقای دکتر محمد الله‌بخش مدیر کل شیلات استان تشکیل گردید.

الله‌بخش در این جلسه با اشاره به اینکه تأمین نیازهای حوزه آبزیان جزو نیازهای اولیه استان می‌باشد، آمادگی خود را در زمینه حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در این حوزه اعلام نمود.

اقتداری نیز ضمن یادآوری مزایای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی و توجه ویژه به صنعت غذایی و دارویی در مطالعات طرح جامع منطقه، اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم جهت هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه در منطقه فراهم شده است.