مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل :
واحد کار در منطقه ویژه اقتصادی نمین می شود

در جلسه ای با حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با مدیر منطقه ویزه اقتصادی نمین موضوع روابط کار و نحوه همکاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دو طرف نسبت به هماهنگی و همکاری در خصوص نحوه بکارگیری و ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران و فعالان اقتصای متقاضی حضور در منطقه ویژه اقتصای نمین اقدام نمایند.
در این جلسه روحی مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین با اشاره بر تکمیل فاز اول کارخانجات لوازم خانگی و بلور و کریستال در منطقه ویژه اقتصادی نمین در یک ماه آتی از مدیرکل کار استان خواست تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای بهره مندی حداکثری  سرمایه گذاران محترم و کارگران عزیز شاغل در منطقه ویژه اقتصادی نمین بر اساس ضوابط مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بکار گیرند.
بهروز رحیم زاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل هم از آمادگی کامل این اداره کل برای همکاری با منطقه ویژه اقتصادی و هم هسرمایه گذاران کارآفرینان مستقر در آن خبر داد و اظهار داشت: این اداره کل با هماهنگی مدیریت منطقه آمادگی دراد تا نسبت به استقرار واحد کار و روابط کار در منطقه ویژه اقتصاد نمین اقدام نماید و قبل از بهره برداری از اولین واحد تولیدی اقدام لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
بر اساس ماده 5 قانون مقررات بکار گیری نیروهای انسانی و خدمات بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدیر واحد کار مناطق با پیشنهاد سازمان مسئول هر منطقه و حکم وزیر تعاون,کا رو رفاه اجتماعی منصوب می گردد.