آیت الله شکری نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد شهید به محض ورود به شهر اردبیل جهت بزرگداشت مقام شامخ شهدای گرانقدر با همراهی آقایان نوری ( مدیر کل بنیاد شهید استان اردبیل ) ،علی اسفندیاری ( مدیر عامل موسسه اندوخته شاهد ) ، اکبری ( مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شاهد ) و دکتر امیر احمدی ( مدیر عامل گروه بازرگانی شاهد ) مزار شهدای این شهر را غبار روبی نمودند.