سازمان های مسئول


منطقه ویژه اقتصادی نمین

سازمان مسئول: شرکت بازرگانی شاهد

 مدیر عامل:دکتر امیر احمدی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین : دکتر رضا اقتداری

 

دفتر منطقه به آدرس: بزرگراه شهید دادمان جاده اردبیل-نمین، سایت اصلی منطقه ویژه اقتصادی نمین، کد پستی: 5618140004، تلفن و دورنویس: 91010032-045 صندوق پستی: 893-56135
دفتر تهران به آدرس: تهران، بالاتر از میدان ونک، انتهای خیابان شهید خدامی، پلاک 99، کد پستی: 1994816981، تلفن: 26-88212323-021 دورنویس: 88212327-021 ، وبسایت: www.shahed.co.ir

لوگوی شبکه اجتماعی واتس آپ
واحد بازاریابی

برای ارتباط با تیم بازار یابی از لینک زیر اقدام نمایید 

جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک کنید جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک کنید