اقتداری در این دیدار ضمن معرفی قابلیت های منطقه ویژه اقتصادی نمین و تبیین اهداف و برنامه پیشرو، هماهنگی با مجموعه محترم نیروی انتظامی را خاطر نشان کرد و گفت:  پیشگیری از وقوع جرم در منطقه ویژه را مدنظر قرار داده ایم.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین از زحمات نیروی محترم انتظامی در رابطه با کشف سرقت های رخ داده در منطقه تقدیر کرد و گفت:  ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاران، وظیفه تک تک ما در ماموریت های محوله است.

سرهنگ تقوی، فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل نیز ضمن تبریک و ابراز خرسندی از انتصاب مدیریت جدید منطقه ویژه اقتصادی نمین، به دشواری و  حساسیت مسئولیت منطقه ویژه اشاره کرد و گفت: آماده هر گونه همکاری در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی و اقدامات لازم در رابطه با تفکیک حوزه و تخصیص منطقه به یک حوزه جدید هستیم.

وی به لزوم آموزش تخصصی نیروهای حفاظت فیزیکی کارخانه ها و منطقه ویژه تاکید کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان در پایان به لزوم دارا بودن مدیران و مسئولان از دانش حقوقی سخن گفت و افزود: رشته تحصیلی و تخصص مدیریت جدید منطقه ویژه سبب گره گشایی های بسیاری در حوزه ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه گذار خواهد شد.