اقتداری در دیدار با عباس‌پور، رئیس پارک علم و فناوری اردبیل که به منظور افزایش همکاری و هم‌افزایی بین دو مجموعه انجام شد، به لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌ و ارتقا خدمات طرفین برای سرمایه گذاران و اشتغال پایدار در استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: زمینه های مختلفی برای همکاری های مشترک وجود دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته قطعا در آینده، برابر با سیاستگذاری های تعیین شده، این همکاری ها توسعه بیشتری پیدا خواهند کرد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین با تاکید بر اینکه برنامه های پیشروی ما  طبق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال است گفت: در همین راستا فضای لازم به منظور ایجاد نمایندگی این پارک در منطقه را تامین خواهد شد؛ چرا که فعالیت های دانش بنیان یکی از راهبردهای اصلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای برون رفت از بحران اشتغال و صادرات گسترده محصولات محسوب می شود.

عباس‌‍‌پور نیز در ادامه با تاکید بر لزوم دانش‌بنیان شدن صنعت و تولیدات اضافه کرد: درصدد پیاده‌سازی ایده‌های های‌تِک و ورود گسترده به حوزه صنعت جهت کمک به افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات هستیم.

وی با استقبال از نگرش توسعه محور و دانش‌بنیان مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین به همکاری همه جانبه و تخصصی تاکید کرد.