طباطبایی در این دیدار که منظور معرفی قابلیت های سرمایه گذاری بهره‌مندی از رهنمودهای وی برگزار شد؛ اظهار داشت: اردبیل، با توجه به ویژگی‎‌های خاص تاریخی، طبیعی و جغرافیایی محل بسیار مناسبی برای استقرار انواع مراکز گردشگری و تولیدی می باشد که متاسفانه مغفول مانده است.

دادستان اردبیل ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی نمین جزو پتانسیل‌هایی است که باید امروزه در سطح ملی و بین المللی جایگاهی ویژه داشت اما آنگونه که باید، در مسیر توسعه قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: مدیریت جدید باید با نگاه وسیع و توسعه گرایانه، برای جذب سرمایه گذار و استقرار صنایعی که طبق مطالعات باید ایجاد شوند، همت مضاعفی داشته باشد تا کم کاری های ادوار گذشته، جبران شود.

اقتداری، مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز ضمن تایید سخنان دادستان اردبیل اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار با جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی در اولویت منطقه ویژه است.

وی به برنامه‌های تدوین شده در راستای معرفی قابلیت های سرمایه گذاری و مشوق های منطقه اشاره کرد و گفت: تولید محتوا در قالب کلیپ، موشن گرافی، بروشور و هماهنگی برای برگزاری همایش های استانی و ملی، در حال انجام می باشد.

اقتداری به اهمیت یاری و ارائه رهنمودهای قوه محترم قضاییه اشاره و تصریح کرد: همراهی دستگاه های نظارتی قطعا موجبات رفع موانع سرمایه گذاری در استان خواهد شد و خواهان برخورد بدون اغماض با ایجادگران موانع سرمایه گذاری در استان هستیم.