به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خط دو مداره 20 کیلوولت حدفاصل پست 230 کیلوولت شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین به طول 7 کیلومتر به اتمام رسیده و خط با ظرفیت انتقال 14 مگاوات برق دار شد.
با بهره برداری از این خط نیاز سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی نمین به برق در فاز پیشران به صورت کامل پوشش داده شده است و متقاضیان می توانند با معرفی مدیریت منطقه ویژه اقتصادی نمیمن و طی مراحل قانونی نسبت به اخذ انشعاب برق متناسب با نیاز طرح حهای صنعتی خود اقدام نمایند.