پرفسور محمد نریمانی یکی از چهره‌های شاخص هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان متقاضی سرمایه‌گذاری در صنعت سردخانه و انبارداری به همراه آقایان دکتر خالق‌خواه و دکتر آقاخانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در دفتر مرکزی منطقه حضور یافت. وی ضمن اشاره به شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) با روند و مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه آشنا گردید و با استقبال از پتانسیل‌های موجود درخصوص حمایت از جذب سرمایه گذاری به ویژه شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی نمود.