آقای دکتر محمد مهدی انصاری معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت رفاه و گردشگری تأمین (هگتا) و آقای دکتر علی راهنمایی رئیس هیئت مدیره شرکت رفاه گستر سازمان تامین اجتماعی کشور به همراه مدیران ارشد استانی آقای محمدی مدیر کل اداری و مالی استانداری، آقای خلیلی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری و آقای قلیزادهمدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، از منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل (نمین) بازدید نمودند.

در این دیدار مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی کشور پس از آشنایی با مزیت‌هایممتاز سرمایه‌گذاری در این منطقه از جمله نزدیکی به فرودگاه، راه آهن و بزرگراه و ... ، جهت اجرای طرح‌هایسرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی با اولویت طرح‌های انرژی (نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی) و همچنین طرح‌های گردشگری و خدماتی ابراز تمایل کردند.

اقتداری نیز ضمن استقبال از طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه، از آمادگی کامل سازمان مسئول نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم و مورد نیاز خبر داد.