حضور آقایان محبوبی‌پور مدیر کل امنیتی و انتظامی، زلالی مدیر کل سیاسی و انتخابات، و محمدی مدیر کل اداری و مالی استانداری اردبیل و آقای عبدی ایمانی رئیس شورای برنامه‌ریزی حراست کل استان در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل (نمین) جهت دیدار با دکتر رضا اقتداری مدیر منطقه.

در این جلسه مسئولین امر ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیریت منطقه در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و پیشبرد اهداف اقتصادی، حمایت قاطع خود را در پیشگیری از جرم و مبارزه با مفسدین اقتصادی، رانت خواران و هرگونه موانع تولید، به منظور احیای رسالت‌های منطقه در زمینه رونق تولید، اشتغال و دانش بنیان اعلام نمودند.