حضور آقایان علی کولانی و رحمان جوادنژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری آروین تجارت بهراد در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل (نمین) جهت دیدار با دکتر رضا اقتداری مدیر منطقه و اعلام آمادگی به منظور سرمایه‌گذاری در صنعت احداث نیروگاه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت سرمایه‌گذاران کشورهای ترکیه و آذربایجان