حضور آقای کریمی سرپرست امور شعب بانک توسعه و تعاون استان اردبیل در دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل (نمین) جهت دیدار با دکتر رضا اقتداری مدیر منطقه.

کریمی در این دیدار پس از آشنایی با مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل(نمین) و ضمن ابراز خرسندی از فرصت موجود در منطقه، نسبت به ارائه هرگونه همکاری در خصوص جذب و حمایت از سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی اعلام آمادگی نموده و قول مساعدت مبنی بر در اولویت بودن سرمایه گذران منطقه ویژه اقتصادی در اعطای تسهیلات داد.