آقای مهندس سید فردین صفوی هیر رئیس اتحادیه لبنیات فروشان استان اردبیل و مدیر عامل کارخانه عسل مهرنوش سبلان به عنوان متقاضی سرمایه گذاری به همراه کارشناسان مربوطه در دفتر مرکزی منطقه حضور یافت و با مزایای سرمایه گذاری در این منطقه آشنا گردید.

دکتر اقتداری ضمن خوشامد گویی و معرفی منطقه و اشاره به سوابق ارزنده صفوی در صنعت غذایی و دارویی صادرات محور، از اعلام آمادگی ایشان در ارائه هرگونه همکاری استقبال نموده و خواستار تلاش مضاعف همه عزیزان در جذب سرمایه گذار و رونق تولید منطقه و در نهایت اشتغال جوانان گردید.