این نشست که به دعوت فرماندار نمین برگزار شد، مطالب و درخواست های سرمایه گذار صنعت فولاد مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سابق شرکت فولاد هرمزگان که سرمایه گذار این پروژه است، خواستار حمایت های ویژه مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین برای واگذاری زمین ایجاد زیرساخت شد.
اقتداری نیز  ضمن ارائه راهنمایی ها و پیشنهادات لازم،تصریح کرد: در چهارچوب ضوابط همواره آماده ارائه خدمات به سرمایه گذاران محترم در همه حوزه ها، به منظور ایجاد اشتغال پایدار در استان هستیم.