طی هماهنگی‌های انجام یافته با مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اردبیل جناب آقای دکتر بهروز خلیلی، اقدامات اولیه جهت احداث یک واحد پالایشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل(نمین) به عمل آمد.

آقای داودی که سرمایه‌گذار این پروژه می‌باشد ضمن ارائه طرح احداث یک واحد پالایشگاه برای تولید سوخت، به ویژه بنزین یورو4 با حجم سرمایه‌گذاری 15000 میلیارد ريال و اشتغالزایی مستقیم 100 نفر نیروی کار، از مساعدت و پشتیبانی مسئولین امر تشکر و قدردانی نمود.

شایان ذکر است راه اندازی این پروژه مهم و استراتژیک موجب ارتقای نقش استان در اقتصاد کشور و خصوصا تأمین سوخت منطقه شمالغرب کشور بوده که در صورت صدور برخی محصولات تولیدی به کشورهای همسایه موجب ارز آوری قابل توجه برای کشور خصوصا استان اردبیل خواهد شد.