صبح روز جمعه بیست و هشتم بهمن ماه کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل به همراه فرماندار نمین و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان از منطقه ویژه اقتصادی نمین بازدید و در خصوص زی ساخت های منطقه با مدیر اجرایی این منطقه گفتگو کرد.
در این جلسه ناصر روحی مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین به ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه های عمرانی و برنامه های اقتصادی شرکت بازرگانی شاهد برای منطقه ویژه پرداخت و خواستار تقویت زیرساخت ها به ویژه در حوزه های ایستگاه و خط آهن؛ پست برق ۲۳۰ کیلولت و خط انتقال آب صنعتی شد.
کمال الدین  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم ضمن قول مساعد برای پیگیری موضوعات زیرساختی این منطقه؛ خواستار توسعه و تسریع در عملیات اجرایی شد.
همچنین مقرر شد فرماندار شهرستان نمین و مدیر منطقه ویژه اقتصادی در نشست های تخصصی با دستگاه های اجرایی موضوع را پیگیری نمایند.