جناب آقای مهندس سید محمدرضا حسینی مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی شاهد (سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی نمین) از دفتر منطقه در اردبیل بازدید به عمل آورد.
در این بازدید مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و مدیر عامل محترم شرکت ضمن مطلع شدن از شرایط کاری موجود و کم و کاستی‌های این مجموعه افزود: رونق منطقه جزو اهداف اصلی شرکت بوده و اقدامات لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
اقتداری نیز ضمن ارائه گزارشی در رابطه با نحوه فعالیت منطقه و شرایط موجود، خواستار توجه بیشتر سازمان مسئول به امور منطقه شد.