با تکمیل و اصلاح لازم در خط تغذیه 250 پوندی منطقه ویژه اقتصادی نمین ایستگاه t.b.s  دوم منطقه با ظرفیت 10000 متر مکعب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.با راه اندازی این ایستگاه علاوه بر تامین نیاز کارخانجات تولید بلور و کریستال امکان بهره برداری از 20000 متر مکعب گاز برای سایر سرمایه گذاران محترم را فراهم خواهد آورد.
بنا به اعلام معاون مهندسی شرکت گاز استان اردبیل در حال حاضر شرکت گاز استان آمادگی دارد تا نسبت به عقد قرارداد و واگذاری انشعاب گاز به تمام صنایع متقاضی در محدوده فاز اول منطقه ویژه اقتصادی نمین اقدام نماید.